Spolupráca medzi ochranou a hospodárením v lese

Spolupráca medzi ochranou a hospodárením v lese

V jednom z prvých januárových dní sa zúčastnil riaditeľ Správy CHKO Kysuce na spoločnej terénnej obhliadke s pracovníkmi lesnej správy Považská Bystrica. Obhliadka sa konala v Petrovickej doline v javorníckej časti CHKO Kysuce. Predmetom stretnutia bol návrh hospodárskych opatrení v prvom roku prípravy Programu starostlivosti o les.

Bližšie k stretnutiu riaditeľ Správy CHKO Kysuce, Ing. Ján Korňan: „Našli sme “spoločnú reč” a dohodli sme sa na uplatňovaní jemnejších spôsobov hospodárenia, napr. účelový výber, ponechávanie drevnej hmoty v porastoch, ponechanie niektorých porastov bez zásahu, atď… Bolo to príjemné stretnutie s príjemnými výsledkami. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu, ktorej cieľom je zlepšovanie ekologických podmienok v lesných porastoch hospodárskych lesov“.