Stabilizácia hniezda orla skalného

Vtáčie spevy postupne začínajú vypĺňať na hlasy skúpu, zimnú prírodu. Slnko šteklí úbočia, kde cez vrstvu snehu postupne vykúka voňavá prehriata zem, ešte krátky okamih a do našich životov vstúpi jar.

Kým naplno začne, mňa a kolegu nedávno oslovil náš šéf s myšlienkou, ktorá nás samozrejme oslovila. Pri tom množstve kancelárskej práce, na ktorú sa za posledné roky mení ochrana prírody, je každá praktická činnosť pre zlepšenie habitatov i hniezdnych možností vtáctva vítaná.

Mapovaním a monitoringom fauny sa neustále dostávame k údajom o výskyte vzácnych a ohrozených druhov. Takto sa v posledných rokoch podarilo lokalizovať v našej územnej pôsobnosti pár hniezd orla skalného. Niekedy to však nevydá, ako by bolo treba a niektoré hniezda svojou váhou, ktorá sa rok čo rok zvyšuje počas hniezdneho obdobia, jednoducho nevydržia a môžu sa zrútiť. Toto „naše hniezdo“ ku ktorému sme sa vybrali malo podobný problém. Jeho naklonenie neveštilo do budúcna nič dobré a tak padlo rozhodnutie. Potešení slnečným počasím sme sa vybrali dané hniezdo stabilizovať. Pôvodná myšlienka bola umiestniť na hniezdny strom náhradnú podložku, ale keď sme sa dostali do koruny stromu, priamo ku hniezdu zistili sme, že orlí pár si začas obnovovať hniezdo hneď vedľa pôvodného. Pre lepšiu fixáciu hniezda sme do koruny vytiahli pár hrubších lieskových žrdí, ktoré boli zapracované do hniezda. Nový, nanosený materiál na hniezde dáva tušiť, že pár orlov nám zahniezdi na tomto mieste aj toho roku. Dúfame, že sa tak aj stane a rodičia obohatia populáciu o ďalšieho z kráľov oblohy.

Text: Peter Drengubiak

Foto: Peter Drengubiak & Ján Korňan