Po skokanoch a ropuchách sú na Kysuciach v súčasnosti v reprodukcii kunky žltobruché, rosničky zelené a mloky. Zastavíme sa dnes na chvíľu pri najhlučnejšej žabe Kysúc, rosničke. V máji je ju počuť na vzdialenosť i niekoľko stoviek metrov. Jej nočné spevy sa rozliehajú krajinou a striedajú tak denné vtáčie symfónie. Naša jediná stromová žaba má rada slnko a teplo. Po nočnej reprodukčnej aktivite vylieza cez deň z vody do korún stromov, alebo na vodnú vegetáciu, kde sa vyhrieva. Je známa toleranciou voči pomerne vysokým teplotám pri slnení. Nepochybne ide o jednu z najkrajších žiab Slovenska. Na súši počas dňa je ju veľmi ťažké nájsť. Je známa kryptickými prejavmi, konkrétne homochromiou, farebným prispôsobením svojho tela okoliu, v ktorom sa nachádza. Pre porovnanie efektivity maskovania a využívania vegetácie, sme počas večerného mapovania na jednej lokalite narátali 50-60 spievajúcich samcov. Počas dňa sme na tej istej lokalite, horko-ťažko našli 5 jedincov. A na záver video s hlasovým prejavom samca počas vábenia nežného pohlavia:

Text a foto: Peter Drengubiak

Video: Zuzana Václavová