Sucho a obojživelníky

Sucho a obojživelníky

Azda najohrozenejšou triedou živočíchov vo svete sú obojživelníky. Inak to nie je ani v územnej pôsobnosti Správy CHKO Kysuce. Od realizovaných regulácií tokov, cez meliorácie, až po pretrvávajúce zasypávanie mokradí a rozsiahle lesné ťažby, to všetko a nielen to, má zásadný vplyv na vodný režim v krajine. Samozrejme, svoje má čo povedať i globálna zmena klímy.  Práve na obojživelníkoch je tento negatívny trend s vodou možné odsledovať najlepšie. Strata vody v krajine sa ich týka takpovediac bytostne. Iste ste si všimli, že tento rok sa jar akosi nedostavila a zo zimy sme sa prehupli rovno do leta. Je síce pekne, slnečno, ale sucho. Tieto momenty sú na mnohých reprodukčných lokalitách, ktoré ešte ako tak odolávajú tlaku človeka viditeľné v podobe vysychania znášok, alebo ak chcete nakladených vajíčok obojživelníkov. Na dvoch lokalitách sa nám naposledy podarilo premiestniť znášky z miest, kde by ich toto suché počasie usmrtilo. Išlo o niekoľko desať tisíc vajíčok a žubrienok. Pritom to bola v podstate jednoduchá práca, kedy sme z presychajúcich okrajov mokrade premiestnili znášky ďalej od brehu do vody. A z jednej úplne vyschnutej lokality sme  larvy skokanov, žubrienky premiestnili do mokrade s dostatkom vody, kde majú šancu na prežitie.

Text a foto: Peter Drengubiak