Svetový deň vtáctva_CHKO Kysuce

Dnes si pripomíname Svetový deň vtáctva. Myslím, že jeden deň pre oslavu tejto jedinečnej triedy živočíchov je málo. Pamätám si, že ako malé dieťa, síce neviem prečo, pár rokov za sebou som mával v zime strach z toho, že už nepríde jar 🙂  Že už sa neobjaví to obdobie, kedy sa rozoznejú hlasy operencov a žiab, že už nebudem môcť v lete behať po potoku za domom, v ktorom som trávil tak mnoho času.

Je to trochu na zamyslenie, ale niečo má tá detská predtucha spoločné s tým pocitom, ktorý mám posledných pár rokov. Nie je to len osobný pocit, ale aj seriózne vedecké práce potvrdzujú trend poklesu niektorých druhov a skupín vtáctva.  Príčiny sa rôznia, ale zväčša ide o synergiu, čiže spolupôsobenie viacerých faktorov. Zmena spôsobu hospodárenia z rôznorodého na homogénne, sukcesné zmeny lúk a pasienkov na krovinné až lesné spoločenstvá, strata vody v krajine, nekontrolované výruby solitérov a stromových alejí, rozsiahla ťažba dreva v lesoch, či  chemizácia prostredia. Človek prírode „nakladá“ a tá skôr, či neskôr „odpovedá“. Otázka znie: „Môže bežný človek na tom niečo zmeniť?“ Tak na to si viete určite mnohí odpovedať aj sami. Rozšíriť hniezdne možnosti sa dá veľmi jednoducho. Hniezdne búdky a polobúdky sa dajú vyrobiť veľmi jednoducho a keď nie, niektoré z nich sa dajú kúpiť. Ešte jednoduchšie je zhotoviť a na vhodné miesto umiestniť kŕmidlo pre vtáky a už len dokladať vhodnú potravu. V lese nerúbať všetky staré stromy s dutinami a tak isto vo voľnej krajine. Aleje a solitérne stromy sú oázami života v kultúrnej stepi, keď nemusíte nerúbte ich, len ošetrite. Špeciálne by som sa rád prihovoril za mokrade – močiare, bažiny, vodné plochy a plôšky, potôčky, potoky, rieky, tône a telmy… Ako som spomínal, od detstva sa do môjho života vpísal potok, rieka a voda aj vďaka môjmu otcovi, ktorý bol rybár. Vyše 10 rokov sa venujem mapovaniu života v kysuckých mokradiach a jednoznačne vám môžem povedať, že najväčším „ničiteľom“ všetkých zdrojov vody je človek. Množstvo krásnych prírodných zákutí zaniklo na Kysuciach z dôvodu ilegálneho skládkovania odpadu. Prosím vás, keď neviete a nechcete prírode „pomôcť“, tak jej aspoň neškoďte. Spomeňte si na svoje detské príbehy v prírode a doprajte ich zažiť aj svojim deťom a vnúčatám.

Na záver vás pozývam zhliadnuť veľmi zaujímavé video o vtáctve v mestách. Neviem, ale možno to bude inšpiratívne a vhodné pre zamyslenie sa nad spoločným životom ľudí a vtáctva v zastavanom území:

https://slideslive.com/38904127/jak-a-proc-se-ptaci-stehuji-do-mest?fbclid=IwAR2Kuh8yeQemtJLE1-6DvtEsC_y5e_qwJiDC1s0vbgyunR_beBSlAR1IFlM

Text a foto: Peter Drengubiak