Telemetria rysov – terénny zber údajov

Telemetria rysov – terénny zber údajov

Niektorí z vás istotne postrehli, že v rámci projektu INTERREG SK-CZ Koordinácia ochrany, monitoringu a manažmentu západokarpatskej populácie vlka dravého a rysa ostrovida na česko-slovenskom pomedzí, v súčasnosti prebieha telemetria dvoch jedincov rysa ostrovida na rozhraní Slovenska a Českej republiky. Prebehlo pár mesiacov od nasadenia telemetrických obojkov „Rúfusovi“ a „Hermíne“ a v spolupráci projektových partnerov z Národného lesníckeho centra vo Zvolena a Hnutí DUHA Olomouc, sme sa intenzívne no zároveň opatrne snažili dohľadávať v teréne potrebné informácie.

Z výskytových údajov satelitnej telemetrie sa dá vyčítať množstvo pre nás zaujímavých údajov. Na základe sledovania polohových dát rysov, sme dokázali dohľadať korisť, odobrať niekoľko biologických vzoriek a lokalizovať brlohy. Áno, je to tak. Rysica „Hermína“, 9. ročná samica , niekoľko rokov úspešne monitorovaná pomocou fotopascí Hnutím DUHA, má opäť mláďatá. Tentoraz nám však môže jej sledovanie povedať viac. Z našej strany ide o veľmi citlivý prístup, aby sme ju náhodou nerušili, pri jej materinských povinnostiach. O koľko mláďat sa stará však ešte zatiaľ nevieme, vieme však, že ide o svedomitú, opatrnú matku a šikovnú lovkyňu. Včera sa nám podarilo dohľadať jej 2 tesne vedľa seba ležiace brlohy, ktoré nedávno opustila, pravdepodobne z dôvodu vyrušenia. Vychovávať mláďatá v hospodárskych lesoch, kde sa podchvíľou objaví ťažba, zberači lesných plodov a podobne, je naozaj náročné a opatrnosti nikdy nie je dosť.

Včera, keď teploty naznačovali, že by sme mali byť skôr niekde pri monitorovaní bobra, sme dohľadali spomínané brlohy v nedostupnom teréne, plnom vývratov. Išlo o veľmi „útulné príbytky“, ktoré nám poskytli i zachytené vzorky srsti, použiteľné na DNA analýzu jedincov. S  tričkami prepotenými „do nitky“ a vodným deficitom sa nám  podarilo dohľadať aj staršiu rysiu korisť. Na záver ešte jedna informácia. Kým „Hermína“ sa zatiaľ, počas telemetrie zdržiava na Slovensku, „Rúfus“ využil Schengenský priestor a  „odskočil“ si aj na Moravu 😉  Zver štátne hranice nepozná, teda, pokiaľ nie sú oplotené.

Text: Peter Drengubiak

Foto úvodné: rys „Rúfus“ záber z fotopasce NLC

Foto: Peter Drengubiak