Už nejaký čas, každoročne v tomto období prebieha vo vlčích rodinách s mláďatami posun smerom od „kde to som?“  k poznaniu širšieho okolia. Prvotné zhromaždiská okolo brlohov sú už opustené a mláďatá s pribúdajúcim vekom už nik na jednom mieste dlho neudrží. Pomaly, ale isto sa začína podobať ich „detský život“ na život svojich rodičov. Samozrejme, je to potrebné aj preto, aby rodičia v snahe zabezpečiť potravu rastúcim „deťom“ s čoraz väčším apetítom prežili do ďalšieho reprodukčného obdobia v dobrej kondícii a pokiaľ možno, bez zranení. Pre „mlaďasov“ to znamená, postupne sa zapojiť do „rodinného podnikania“ čím je z istého uhla pohľadu napr. aj ochrana lesných porastov. Stúpajúci trend populácii kopytníkov na Slovensku vie lokálne spôsobiť naozaj významné škody na lesných porastoch. Lov vlka víta každý rozumný lesný hospodár, lebo vlk je „neinvestičný spolupracovník“ pri ochrane lesa. O ostatných „vlčích“ benefitoch snáď niekedy nabudúce…

V tomto období sa zároveň pravdepodobne začne aj obdobie zvýšeného vzniku škôd na hospodárskych zvieratách spôsobených vlkom. V niektorých prípadoch je nezabezpečené dostupné stádo oviec „jednoduchou výzvou“ pre vlčiu rodinu, aby svojich potomkov naučili loviť. Človek z hôr je však rozumný a vie, že aj to sa samozrejme dá riešiť a to preventívnymi opatreniami. Funkčné elektrické ohradníky, pastierske psy, pastieri a  pod. vedia zabezpečiť veľa. Ak by však aj tak vznikla  situácia, že v zabezpečenom stáde si vlk niečo uloví, tak v rámci našej územnej pôsobnosti oslovte Správu CHKO Kysuce. V prípade zodpovedných chovateľov, ktorým vznikla škoda aj napriek zabezpečeniu vieme pomôcť pri riešení takejto škody. Novej generácii vlkov želáme plné zdravie, zodpovedným chovateľom hospodárskych zvierat nulové škody a tým čo nevedia, čo a ako, pýtajte sa tu: peter.drengubiak@sopsr.sk, 0903 298 429, prípadne chko.kysuce@sopsr.sk

Text a prílohy: Peter Drengubiak

Na stiahnutie:

Rodičovský pár

Mláďatá

Na vypočutie:

Nočné stretnutie členov vlčej rodiny: