Vodopády, kaskády, perejnaté úseky riek a potokov obsahujú akési čaro, ktoré milovníkov prírody priťahuje. Na Kysuciach je pár tokov s výraznými prírodnými korytami. Návštevníkom ponúkajú prírodné divadlo, najmä však v období s dostatkom vody, či už v podobe zrážok, alebo topiaceho sa snehu.

Ich pridanou hodnotu je pestrosť habitatov, striedanie pomalšie tečúcich úsekov s úsekmi, kde voda „vášnivo“ hladí povrch pestrých flyšových korýt. Spolu so zachovalou brehovou vegetáciou horských a podhorských lužných lesov predstavujú tieto miesta akési posledné prírodné „drahokamy“. Práve tu sa darí pestrej mozaike života. Tu človek ešte neranil srdce a dušu tokov železobetónom. Tu sú tie miesta, ktoré obsahujú prirodzený magnetizmus, ktorý v človeku vyvoláva rôzne pozitívne emócie. Prúdiaca energia, vôňa vzduchu, jeho čerstvosť a šum vody odnášajúcej z hlavy všetky starosti sveta…

Pri návšteve skanzenu ľudovej architektúry a úvraťovej železnice na Vychylovke sa pristavte pri rovnomennom potoku. Nájdete tu pár miest, ktoré toto čaro majú. I keď, úprimne i tu človek „ponižuje“ potok, či horskú riečku skládkovaním odpadu priamo na jej brehoch. Prírodná pamiatka Vychylovské prahy aj napriek neúcte človeka k prírode má čo ponúknuť – minimálne zamyslenie sa nad prírodou a vzťahom medzi človekom a prírodou. Stačí len krátke zastavenie sa napríklad tu: 49.362161, 19.049732.

Text a foto: Peter Drengubiak