Výber zo zoo-botanických správ:

  • Vymapovali sme ďalších niekoľko kilometrov dlhých úsekov tokov, zameraných na vodné a semiterestrické živočíchy a zároveň na chránené druhy rastlín (horný a stredný tok Kysuce, Štiavnik, Marikovský potok, horný tok Vadičovského potoka, Bystrica nad VN, Polkovský potok, Kolárovický potok, pramennú časť Čierňanky a Beňadín. Z druhov zistených nás potešili kunka žltobruchá, skokan hnedý, ropucha bradavičnatá, salamandra škvrnitá, užovka obojková, pstruh potočný, rak riečny, vydra riečna, bobor európsky, rybárik riečny, bocian čierny, atď. Zaujímavá a pre mňa osobne nová skúsenosť bola, vidieť loviť slepúcha východného v plytkej vode (3-4 cm) Vadičovského potoka a tiež, že miesto rakov som nachádzal pod kameňmi tohto potoka dospelé kunky žltobruché.
  • Na niektorých lokalitách sa aj napriek tohtoročným extrémnym suchám potvrdil výskyt, stenotopného vstavača (s úzkou ekologickou amplitúdou) – kruštíka Greuterovho, ktorý je viazaný prevažne na hlboko zarezané, zatienené toky, s chladnou a vlhkou klímou, prípadne na inverzné polohy. Rastlín bola oveľa menej ako zvyčajne, niektoré uschli ešte pred kvitnutím v pukoch.
  • Na kontrolu fotopascí nám tento rok zostáva zatiaľ málo času, ale z toho čo sme zistili tak najvýznamnejšia informácia je potvrdenie výskytu vzácnej mačky divej v území, kde ešte potvrdená nebola.
  • Objavili sme ďalšiu lúku s výskytom modlivky zelenej. Tento druh sa už niekoľko rokov šíri smerom z juhu Slovenska na sever a je otázkou času, kedy bude úplne bežným druhom mnohých kysuckých lúk.
  • Modráčik čiernoškvrnný , no áno, máme druhú potvrdenú lokalitu tohto vzácneho druhu motýľa na Kysuciach.
  • Veľkú radosť nám tiež uštedrila bohatá „reprodukčná nádielka“ endemického mloka karpatského v mokradi, ktorá bola vybagrovaná pred viac ako 10 rokmi v alúviu horného toku Bystrice. Lovným úsilím = 10x ponorený podberák do vody, sme asi z 1/5 plochy mokrade vylovili 42 lariev mlokov (doposiaľ nemáme zistenú v našej územnej pôsobnosti, takto významnú reprodukčnú lokalitu mloka karpatského).
  • Pre tento deň posledná, ale utajená správa. Máme pravdepodobne nový druh pre Kysuce, ale o tom niekedy nabudúce…

Text a foto: Peter Drengubiak