Výsledky medzinárodného monitoringu veľkých šeliem 2022

Výsledky medzinárodného monitoringu veľkých šeliem 2022

Vo februári tohto roku sa konal v územnej pôsobnosti Správy CHKO Kysuce (SR) a CHKO Beskydy (ČR) spoločný, medzinárodný monitoring veľkých šeliem. V poradí 18. ročník za naše kompetenčné územie sme tento rok naplánovali na dni 12. a 13. februára. Monitoring prebehol počas dvoch dní, aby sa nám podarilo získať dostatok účastníkov a pokryť tak rozsiahle monitorované územie (120 734 ha). V sobotu, v prioritný deň stopovania bolo pokrytých 90% transektov, zvyšné trasy boli skontrolované v nedeľu. Stopovania sa zúčastnili okrem profesionálov z ochrany prírody aj naši dlhoroční spolupracovníci z Hnutí DUHA (ČR), o. z. Karpatská divočina, niektorí členovia dobrovoľnej stráže prírody a ostatní milovníci a znalci prírody. V teréne sme tento rok pokryli 91 transektov s celkovou dĺžkou 923 km… (kompletná správa TU)