Výstava Bociany biele z Rakovej v Kysuckej knižnici

Štátna ochrana prírody SR v spolupráci s organizáciami SOS BirdLife Slovensko, Slovenským zväzom ochrancov prírody a najnovšie aj s Národnými parkami organizuje od roku 2001 ekovýchovný program Bocian. Autorom a odborným garantom programu je RNDr. Miroslav Fulín, CSc., ktorý koordinuje sčítanie bociana bieleho na Slovensku.

Počas programu sa žiaci a študenti základných a stredných škôl učia pozorovať prírodu – pozorovanie je základná metóda vedeckej práce prírodovedca a často používaný nástroj občianskej vedy. Mladí ľudia spoznávajú ako bociany biele žijú,  ich správanie a uvedomia si ekologické vzťahy v prírodných spoločenstvách.  Dôležitým aspektom programu je tiež zistenie aktuálneho stavu populácií bociana bieleho na území Slovenska.

V minulom roku v regióne Kysúc boli získané údaje o priebehu hniezdenia bocianov v obciach Raková a Svrčinovec – vďaka základnej škole Milana Mravca v Rakovej a základnej škole vo Svrčinovci, ktoré sa zapojili do 22. ročníka programu Bocian.

V obci Svrčinovec v roku 2022 Správa chránenej krajinnej oblasti Kysuce umiestnila podložku na komín bývalej mliekarne a tak vytvorila predpoklad  pre zahniezdenie bocianov bielych.

Miestna základná škola má pre pozorovanie tejto hniezdnej lokality vynikajúcu polohu – nachádza sa oproti budove mliekarne a žiaci môžu hniezdo pozorovať priamo z okien tried. Aj keď bociany v minulom roku na hniezdo prileteli,  vytvorili pár a zdalo sa, že znáška prebehla úspešne, z neznámych príčin nevyviedli potomstvo.

Školský klub pri Základnej škole Milana Mravca pozoroval v minuloročnej sezóne hniezdenie bocianov v centre obce Raková.

Hniezdo je obsadzované už po dlhé roky. Na jar 2023 boli deti zo školského klubu svedkami nevšednej udalosti – na hniezde prebehol súboj dvoch bocianích samcov. Pôvodný bocian z páru bol zranený. Nový bocian a pôvodná samica vytvorili pár. Žiaci z Rakovej tak mohli monitorovať priebeh hniezdenia novovzniknutého páru – ich párenie, znášku vajec i liahnutie potomstva. Zaznamenali ako bociany úspešne vychovali dve mláďatá. V polovici augusta pozorovali vyletenie mladých bocianov z hniezda a koncom mesiaca ich definitívny  odlet.

Okrem toho deti z Rakovej stvárnili bociany vo výtvarnej tvorbe, cez ktorú môžeme vytušiť ako vníma prírodu detská duša. Toto výtvarné vyjadrenie Vám  predstavujeme vo výstave Bociany biele z Rakovej.

Výstavu si môžete pozrieť v priestoroch Kysuckej knižnice v Čadci počas februára 2024.  Srdečne Vás na ňu pozývame.