Výtvarná súťaž „Prírodu chránim ako dobrého kamaráta“

Výtvarná súťaž „Prírodu chránim ako dobrého kamaráta“

Pri príležitosti 40. výročia vyhlásenia Chránenej krajinnej oblasti Kysuce vyhlasujeme výtvarnú súťaž určenú deťom prvého a druhého stupňa základných škôl.

Výtvarná súťaž s mottom Prírodu chránim ako dobrého kamaráta bude trvať od 10. júna do 10. septembra 2024.

Poslaním súťaže je cez tvorivú činnosť nadviazať srdečný a dobrý vzťah ku krajine a prírode na Kysuciach.

Podmienky súťaže:

Do súťaže sa môžu zapojiť základné školy, základné umelecké školy a centrá voľného času.

Súťažné kategórie:

  1. kategória: žiaci I. stupňa
  2. kategória: žiaci II. stupňa

Súťažiaci účastníci môžu zasielať výtvarné práce vo formáte A4/A3 cez svojho pedagóga poštou na adresu: Správa CHKO Kysuce, U Tomali 1511, 022 01 Čadca do 10. septembra 2024.

Súťažné práce vyhodnotí porota a stanoví poradie víťazov v jednotlivých kategóriách. Súťaži sa o vecné ceny, ktoré budú odovzdané výhercom v rámci osláv vyhlásenia CHKO v septembri.

Je tiež potrebné, aby každé dielko bolo označené názvom školy, menom autora, ročníkom alebo súťažnou kategóriou, jeho kontaktom a /alebo kontaktom na pedagóga (mail alebo telefónne číslo).

Oznámenie výsledkov súťaže plánujeme 20. septembra 2024. Odmenených bude 10 najinšpiratívnejších obrázkov. Trieda s najväčším počtom prihlásených výtvarných prác dostane špeciálnu jedlú cenu.