Za vážkami počas „monzúnu“

V rámci akcie „Slovenské vážkarske stretnutie“, ktoré bolo organizované vo Varíne na Správe NP Malá Fatra v dňoch 19. – 21. júna sa odborníci zameraní nielen na vážky zúčastnili faunistického prieskumu aj na troch lokalitách u nás, v územnej pôsobnosti Správy CHKO Kysuce. Sobotňajšie počasie nám síce neprialo, ale aj napriek tomu, nálada bola výborná. Limitovaní prehánkami sa nám podarilo navštíviť dve lokality európskeho významu NATURA 2000 a to SKÚEV 0831 Zemanovská sihla a SKÚEV 0830 Polesie, zároveň aj lokalitu „Kvasnicove očko“ v katastri obce Oščadnica.

Vzhľadom k nepriaznivému počasiu imága vážok nelietali, z toho dôvodu bol prieskum zameraný na odchyt a determináciu lariev vážok (výsledky prieskumu sú v štádiu spracovania). Popri vážkach sme využili možnosť overiť si v mokradiach výskyt vzácnych druhov mlokov. Podarilo sa nám potvrdiť výskyt 3 druhov mlokov v SKÚEV 0830 Polesie a tiež na lokalite „Kvasnicove očko“. Potešil nás aj potvrdený výskyt skokana štíhleho na „Kvasnicovom očku“. Čo nás veľmi potešilo, vekový priemer milovníkov a ochrancov prírody znižovali deti, ktorých zanietenie pre prírodu nedokázal odradiť ani dážď. Územie v pôsobnosti Správy CHKO Kysuce nie je ani zďaleka preskúmané do takej miery, aby sme vedeli pohotovo reagovať na každé ohrozenie druhov a populácií, ktoré tu žijú. Každá takto „mierená“ akcia má svoj nenahraditeľný význam pre poznanie a ochranu prírody v regióne a zároveň pre vznik nových pracovných vzťahov a priateľstiev. Tešíme sa na ďalšie podobne zamerané iniciatívy.

Text: Peter Drengubiak

Foto: Zuzana Václavová & Peter Drengubiak