Je koniec apríla a pomaly tiež končí reprodukčná aktivita ropuchy bradavičnatej v našej najväčšej populácii, v pôsobnosti S- CHKO Kysuce. Tohoročný ťah bol značne zdĺhavý vzhľadom k premenlivosti počasia a kolísaniu teplôt vzduchu, preto aj samotný prenos jedincov od migračných bariér cez cestu do reprodukčnej lokality bol časovo náročnejší. Aktuálny sumár  prenesených ropúch ešte „nie je na svete“, ale za posledné roky sa na tejto lokalite rozmnožovalo niečo málo pod 8 000 jedincov.

S touto náročnejšou sezónou nám pomohla opäť, tak ako minulý rok pani učiteľka PaedDr. Gabriela Jančigová z gymnázia v Kysuckom Novom Meste spolu so žiakmi: Natália Paliarová, Simona Masaryková, Klaudia Chúpeková, Silvia Šamajová, Peter Hošták, Soňa Vendrinská, Timea Tkáčiková, Sofia Tkáčiková, Katarína Krasňanová, Jakub Ševčík, Paulína Kurková, Michaela Vlčková, Patrik Sečník, Ema Mináriková, Patrícia Kubaščíková, Viktória Oškrobaná, Alžbeta Labudová a Adam Faktor. Už tradične sa do zberu a prenosu ropúch okrem pracovníkov Správy CHKO Kysuce s oduševnením zapojila aj naša bývalá kolegyňa Mgr. Eva Pietorová a tiež pani učiteľka Ing. Janka Vaňková, spolu so žiakmi ZŠ Nábrežná, Kysucké Nové Mesto, ako aj ďalší dobrovoľníci. Montáž a demontáž migračných bariér mala tento rok „pod palcom“ už tradične naša Správa.

Spoločenská hodnota ropuchy je síce vo vyhláške MŽP SR č. 170/2021 300 € za jedinca, ale jej skutočná hodnota v ekosystéme je nevyčísliteľná. Ropucha bradavičnatá je súčasťou nášho prírodného bohatstva, našej biodiverzity a aj preto dbajme o to, aby s nami zotrvala.

Všetkým ďakujeme (aj tým, na ktorých sme prípadne zabudli), že im život ropúch nie je ľahostajný. Tiež ďakujeme vodičom autobusov, ako aj ostatným vodičom, ktorí reagovali na dopravné značenie, zastavili, alebo prípadne obišli našich „žabích spolupútnikov“ a ušetrili tak ich životy.

Video tu: KLIK

Text: Peter Drengubiak

Foto: Peter Drengubiak & Gymnázium Kysucké Nové Mesto