Zimné sčítanie vodného vtáctva – medzinárodný termín – výsledky

Zimné sčítanie vodného vtáctva – medzinárodný termín – výsledky

16. – 17. januára sme sa vybrali spolu s dobrovoľníkmi mapovať výskyt vodného vtáctva na tokoch a stojatých vodách. V našej územnej pôsobnosti ide o 15 transektov pozdĺž riek a väčších potokov a dva transekty okolo stojatých vôd – vodná nádrž v Novej Bystrici a vodná zdrž v Nesluši.

Takto získavame prehľad o druhoch, ktoré u nás zimujú, prípadne cez naše územie migrujú. Aktuálny ročník bol náročnejší na terénne podmienky, kde na brehoch v okolí tokov bola zaznamenaná výška snehovej pokrývky od 30 do 60 cm. Samotné počasie nám neprialo so svojimi snehovými prehánkami hlavne v sobotu, nedeľa bola síce mrazivá, avšak s jasnou oblohou. Celkovo bolo počas sčítania v rámci územnej pôsobnosti Správy CHKO Kysuce vymapovaných 1227 operencov viazaných na vodné prostredie.

Už tradične, najvyššie zastúpenie na sčítacích transektoch mali kačice divé (Anas platyrhynchos) s celkovým počtom 906 jedincov, za nimi nasledovali vodnáre obyčajné (Cinclus cinclus) 130 jedincov, volavky popolavé (Ardea cinerea) 61 jedincov a 36 jedincov rybárika riečneho (Alcedo atthis). Zo vzácnejších pozorovaní pre Kysuce to boli druhy potápač veľký (Mergus merganser) 39 jedincov, chochlačka vrkočatá (Aythya fuligula) 8 jedincov, jedna hlaholka severská Bucephala clangula  a jeden krúžiaci orliak morský Haliaeetus albicilla. Okrem vtáctva boli na niektorých úsekoch zaznamenané aj pobytové znaky vydry riečnej (Lutra lutra) a bobra európskeho (Castor fiber), ktorý sa u nás pomaly udomácňuje.

Sčítania sa zúčastnili tak zamestnanci Správy CHKO Kysuce, ako i nadšenci a dobrovoľníci z verejnosti. Všetkým zúčastneným chceme týmto poďakovať za spoluprácu pri mapovaní a ochrane vtáctva. Kompletné výsledky si môžete pozrieť tu: Zimny_mon_vtactva_sumar_2021

Text: Peter Drengubiak

Foto: Peter Drengubiak, Zuzana Václavová & Róbert Gajdica