Zimný monitoring vodného vtáctva 2020

Zimný monitoring vodného vtáctva 2020

Opäť, tak ako každý rok o takomto čase sa nám blíži medzinárodný termín sčítania vodného vtáctva. Táto aktivita sa na Slovensku organizovane realizuje od roku 1991 a ako je už zvykom, do mapovania sa zapojí aj Správa CHKO Kysuce. Našou snahou v teréne bude zároveň zaznamenávať  výskyt pobytových znakov vydry riečnej,  prípadne aj bobra eurázijského, ktorý sa u nás vyskytuje zatiaľ len sporadicky: Castor_fiber

Podľa vopred danej metodiky budú v termíne 18. – 19.1.2020 mapované všetky významnejšie vodné toky a telesá so stojatou vodnou plochou. Výsledky zimného monitoringu vodného vtáctva nám okrem iného naznačujú trendy početnosti jednotlivých mapovaných druhov, na základe čoho sa vyvodzujú návrhy a odporúčania pri ich ochrane.

Zima je zaujímavým obdobím nielen pre milovníkov vtáctva, kedy sa objavujú na Slovensku druhy, ktoré bežne počas roka nemáte možnosť vidieť. Odporúčam aj ľuďom, ktorí sa aktívne nevenujú monitoringu, prechádzky popri našich riekach, jazerách a priehradách, kde na vás môže čakať prekvapenie v podobe „vtáčích hostí“ zo severu. V linku pod textom uvádzame spracované výsledky z minulého roku za Správu CHKO Kysuce:  Monitoring 2019 a zároveň posledné spracované výsledky SOS/BirdLife Slovensko: https://drive.google.com/file/d/0B8d7qe_unM9BOFU1a1pKTkxlUVZSNEw0S05qVGdXV2pDQ0FV/view?fbclid=IwAR1McBflU0qGQqM7q5Xzsnvef7R7HmvYB-Bpsy0b3j3lfIhJmmlGIVOKXsA

Prajeme vám príjemné chvíle strávené v zimnej prírode Slovenska.

Foto a text: Peter Drengubiak