Zimný monitoring vodného vtáctva

Momentálne to v prírode síce nevyzerá tak, že by zima držala pevne v rukách „opraty“ a nadeľovala sneh a mráz. Vyzerá to skôr na nedostatok vlahy a vody v jarnom období, ale to som odskočil… Blíži sa nám víkend a s ním ako každý rok, medzinárodný termín zimného monitoringu vodného vtáctva. V územnej pôsobnosti Správy CHKO Kysuce sa k vodným ekosystémom (riekam, potokom a priehradám) opäť vydajú tak profesionálni zamestnanci ochrany prírody, ako aj dobrovoľníci, bez ktorých podobné monitoringy nemožno realizovať.

Z väčších riek budú u nás počas monitoringu skontrolované Kysuca, Bystrica, Čierňanka, Biela voda, z potokov Vadičovský potok, Oščadničanka, Petrovička a z priehrad VN Nová Bystrica a VN Nesluša. Celkovo sa zameriame na 18 transektov na ktoré je viazaná prevažná časť na vodu viazaných druhov operencov. Primárne budeme zisťovať početnosť nehniezdnych populácii vodných a na vodu viazaných vtákov. Sekundárne, na základe pobytových znakov v teréne odsledujeme  výskyt vydry riečnej a bobra európskeho.

Okrem pomerne bežných druhov ako kačica divá, rybárik riečny, vodnár potočný, volavka popolavá, a potápač veľký, … sa u nás v minulosti objavili aj menej časté druhy ako kačica hvizdárka, potápka malá, chochlačka vrkočatá a vzácne tiež hlaholka severská, orliak morský, potápač malý a potáplica stredná.

Mapovateľom želáme dobré počasie a zaujímavé pozorovania.

Text: Peter Drengubiak

Foto: Peter Drengubiak & Martin Špilák