23. októbra 2018

Voda a život

Vodopády, kaskády, perejnaté úseky riek a potokov obsahujú akési čaro, ktoré milovníkov prírody priťahuje. Na Kysuciach je pár tokov s výraznými prírodnými […]
11. októbra 2018

Manažmenty v CHKO Kysuce

V rámci územnej pôsobnosti Správy CHKO Kysuce sa nachádza množstvo území európskeho významu NATURA 2000 a biotopov, ktoré by bez zásahu človeka […]
24. augusta 2018

Ako nahlásiť škody spôsobené chráneným živočíchom?

Ak sme rozumní a vážime si prírodu okolo seba, tak chceme i vlka sýteho i ovcu celú, alebo takto: Vlkom strhnuté ovce, alebo […]
25. apríla 2018

Ilegálna skládka odpadu

O problémoch s odpadom sa toho posledné roky píše veľa. Je všade. V lesoch, na lúkach, v riekach v oceánoch. Dokonca mikročastice plastov sa nachádzajú […]