Medzinárodný monitoring veľkých šeliem – výsledky z územnej pôsobnosti Správy CHKO Kysuce

Medzinárodný monitoring veľkých šeliem – výsledky z územnej pôsobnosti Správy CHKO Kysuce

15. februára 2020 sa konal 16. ročník spoločného veľkoplošného medzinárodného monitoringu veľkých šeliem v územnej pôsobnosti Správy CHKO Kysuce a CHKO Beskydy (CZ). Na slovenskej strane bolo pod vedením Štátnej ochrany prírody SR – Správy CHKO Kysuce, o. z. Karpatská divočina a Hnutí DUHA v teréne obsadených 90 transektov / úsekov s celkovou dĺžkou 910 km. Časť transektov bola vytýčená na základe dlhoročných skúseností z mapovania veľkých šeliem v území a to na miestach s ich trvalejším výskytom. Ostatné transekty boli vytýčené pre pokrytie okrajových migračných, či disperzných častí územia, ktoré sú v prepojení na veľkoplošné chránené územia susediace s CHKO Kysuce. Medzi ne patria i chránené územia Poľska a Českej republiky. Okrem profesionálov sa akcie zúčastnili i dobrovoľníci a ochrancovia prírody, spolu sa tak do terénu vybralo 97 stopárov. Vďaka vysokej účasti sa nám podarilo historicky prvý krát zrealizovať monitoring v priebehu jedného dňa.

Cieľom bolo vymapovať jednotlivé transekty so zameraním na zaznamenávanie čerstvých pobytových znakov (stopy, trus, srsť, korisť) veľkých šeliem (rys, vlk, medveď). Tretí rok po sebe sme sa pokúsili popri šelmách okrajovo rozšíriť mapovanie aj o hlucháňa. Zároveň boli odoberané vzorky biologického materiálu za účelom DNA a potravných analýz.

Viac tu: Sprava_monitoring_VS_CHKO_Kysuce_2020_s_mapou