Migrácia žiab na reprodukčné lokality je v teplejších častiach Slovenska v plnom prúde. U nás, na severe sa ťah žiab posúva vzhľadom k poveternostným podmienkam o pár dní neskôr. Tak, ako už je každý rok zvykom, Správa CHKO Kysuce opäť inštalovala migračné bariéry, pre zníženie úmrtnosti jedincov skokanov hnedých a ropúch bradavičnatých na dopravnej komunikácii III. triedy, v Hornom Vadičove. Následne sa budeme snažiť v línii migračnej bariéry zbierať migrujúce jedince a prenášať ich na reprodukčnú lokalitu. S prenášaním žiab nám pomôžu i deti z Kysuckého Nového Mesta, z turistického oddielu Centra voľného času.  Ide o pomoc užitočným živočíchom, ktorých ekosozologický status podľa Červeného zoznamu rastlín a živočíchov Slovenska je: skokan hnedý – LR:lc menej ohrozený, ropucha bradavičnatá – LR:cd menej ohrozená, závislá na ochrane. Podľa Vyhlášky č. 158/2014 MŽP SR o chránených rastlinách a chránených živočíchoch a o spoločenskom ohodnocovaní chránených rastlín, chránených živočíchov a drevín, je spoločenská hodnota jedinca, či vývojového štádia skokana hnedého 140 € a ropuchy bradavičnatej 230 €. Minulú sezónu sme na danom úseku preniesli 1 805 jedincov ropuchy bradavičnatej. V prípade, záujmu o spoluprácu pri zbere a prenášaní žiab v Hornom Vadičove neváhajte a kontaktujte nás na čísle: 0903 298 429

Text a foto: Peter Drengubiak