Novinky

9. mája 2018

Hady sa nezabíjajú !

Vretenica severná (Vipera berus) je najbežnejšie vyskytujúci sa had na území CHKO Kysuce. Zároveň ide o jediného jedovatého hada, ktorého môžete […]
4. mája 2018

Sucho a obojživelníky

Azda najohrozenejšou triedou živočíchov vo svete sú obojživelníky. Inak to nie je ani v územnej pôsobnosti Správy CHKO Kysuce. Od realizovaných […]
25. apríla 2018

Ilegálna skládka odpadu

O problémoch s odpadom sa toho posledné roky píše veľa. Je všade. V lesoch, na lúkach, v riekach v oceánoch. Dokonca mikročastice plastov sa nachádzajú […]
23. apríla 2018

Hlucháň hôrny – perla Kysúc

Nedávno vstúpil do platnosti program záchrany kriticky ohrozeného hlucháňa hôrneho http://www.sopsr.sk/web/?cl=20270 čo to preň bude v praxi znamenať, uvidíme. Pre overenie […]
19. apríla 2018

O prírode pre deti

Ako jeden múdry človek povedal: „Ak chcete niečo zmeniť, začnite od detí“. V tomto duchu pristupuje k svojej činnosti i Správa CHKO Kysuce, […]