Novinky

21. mája 2018

Programy starostlivosti o chránené územia

V súčasnosti sa v rámci územnej pôsobnosti Správy CHKO Kysuce predjednávajú programy starostlivosti o maloplošné chránené územia. 18. apríla sa konalo v Zborove nad […]
14. mája 2018

Stromová žaba

Po skokanoch a ropuchách sú na Kysuciach v súčasnosti v reprodukcii kunky žltobruché, rosničky zelené a mloky. Zastavíme sa dnes na chvíľu pri […]
9. mája 2018

Hady sa nezabíjajú !

Vretenica severná (Vipera berus) je najbežnejšie vyskytujúci sa had na území CHKO Kysuce. Zároveň ide o jediného jedovatého hada, ktorého môžete […]
4. mája 2018

Sucho a obojživelníky

Azda najohrozenejšou triedou živočíchov vo svete sú obojživelníky. Inak to nie je ani v územnej pôsobnosti Správy CHKO Kysuce. Od realizovaných […]
25. apríla 2018

Ilegálna skládka odpadu

O problémoch s odpadom sa toho posledné roky píše veľa. Je všade. V lesoch, na lúkach, v riekach v oceánoch. Dokonca mikročastice plastov sa nachádzajú […]