4. mája 2018

Sucho a obojživelníky

Azda najohrozenejšou triedou živočíchov vo svete sú obojživelníky. Inak to nie je ani v územnej pôsobnosti Správy CHKO Kysuce. Od realizovaných […]
23. apríla 2018

Hlucháň hôrny – perla Kysúc

Nedávno vstúpil do platnosti program záchrany kriticky ohrozeného hlucháňa hôrneho http://www.sopsr.sk/web/?cl=20270 čo to preň bude v praxi znamenať, uvidíme. Pre overenie […]
12. apríla 2018

Veľké šelmy na pomedzí

Společná tisková zpráva Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Hnutí DUHA a Správy CHKO Kysuce z monitoringu velkých šelem Do oblasti Beskyd […]
3. apríla 2018

Migrácia žiab

Migrácia žiab na reprodukčné lokality je v teplejších častiach Slovenska v plnom prúde. U nás, na severe sa ťah žiab posúva vzhľadom k poveternostným […]
27. marca 2018

Jar na Kysuciach

Jar na Kysuciach? Cíbik chochlatý smutne napodobňujúci ďatľa pri dobíjaní potravy spod zamrznutej zeme…Ale nie to som chcel. Stále pretrvávajúce […]